Pomoc

 

Kursy nauki pływania

ZAWIESZONE

do odwołania

 

 

 

 

Wykaz obowiązujących przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów nr 303 z dnia 6 Maja 1997 r.
W sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym. 
(Dz. U. Z dnia 16 maja 1997 roku Nr 47)
Rozporządzenie Rady Ministrów nr 358 z dnia 6 Maja 1997 r. 
W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 
(Dz. U. z dnia 7 czerwca 1997 r. nr 57)
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 331 z dnia 17 sierpnia 1992 r. 
W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1992 r. nr 65)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 382 z dnia 21 stycznia 1997 r. 
W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
(Dz. U. Nr 12, poz. 67)
Rozporządzenie Rady Ministrów nr 729 z dnia 12 września 1997 r. 
W sprawie uprawiania żeglarstwa.
(Dz. U. z dnia 24 września 1997 r. nr 112)
  Zarzadzenie Przewodniczącego Głównego Kkomitetu Kultury Fizycznej I Turystyki nr 194 z dnia 29 czerwca 1985 r. 
W sprawie uprawiania płetwonurkowania.
  Ustawa nr 198 z dnia 17 maja 1990 r. 
O podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 34 z dnia 26 maja 1990 r.)
  Ustawa z dnia 24 października 1974 r. 
Prawo Wodne 
(Dz. U. nr 38 z późniejszymi zmianami)
  Zarzadzenie Przewodniczącego Głównego Kkomitetu Kultury Fizycznej I Turystyki z dnia 15 września 1965 r. 
W sprawie uprawiania żeglugi przez statki turystyczne na śródlądowych drogach wodnych.

UWAGA!

Składki WOPR

pn i czw 17.00-20.00

w Biurze MAL WOPR